STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Walne zebranie

30.06. (wtorek) zapraszamy na XIV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2019 oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2020. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w pierwszym terminie (lub o godz. 17.00 w drugim terminie), w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.

O nas …

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na ...

Dziękujemy za 1 %

  Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2019 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Kwota uzyskane dzięki Państwa zaangażowaniu to 4332,00 zł Pozyskane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie. Stronę aktualizuje Renata Czekalska – Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.