STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Walne zebranie

17.06. (poniedziałek) zapraszamy na XIII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2018 oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2019. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.30 w pierwszym terminie (lub o godz. 13.30 w drugim terminie),  w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.

O nas …

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”  powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na ...

Dziękujemy za 1 %

  Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2018r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Kwota uzyskane dzięki  Państwa zaangażowaniu to 2777,80 zł Pozyskane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie. Stronę aktualizuje Renata Czekalska – Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.