STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

ZAPRASZAMY DO AKCJI 1% DLA STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,
Prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję

1% dla Stowarzyszenia

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) należy napisać:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%… (należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)
Poz. 137.
Numer KRS: 0000272264

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwarte-drzwi.eu


 Podziękowania za 1 %
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2017 rok

na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
Ogółem za 2017 rok Stowarzyszenie zebrało 72.436,20 złotych.

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się 34 placówki oświatowe
i 1. osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące środki:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1

Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5

Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4

Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33

Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30

Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a

Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4

Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a

Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81

Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23

Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38

Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126

Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10

Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31

Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17

Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38

Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17

Przedszkole M. nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103

Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a

Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b

Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21

Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego

Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21

Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47

Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53

Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14

Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15

Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13

Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19

Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3

Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12

Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi, ul Rudzka 55/57

 „Dla Mateusza”

STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI”

2378,90

1222,18

772,60

444,60

614,50

107,20

614,80

370,30

1919,10

1488,30

1209,80

616,90

744,30

767,50

6053,10

5805,60

894,60

339,40

1446,50

641,20

1646,50

1372,90

295,20

1341,80

950,90

888,70

2887,30

3561,60

1979,10

831,50

1942,00

953,10

2259,20

10339,20

6310,30

2681,20

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w Przedszkoli. 

Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia