STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Dziękujemy za 1 %

 

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2017r. na rzecz
naszego Stowarzyszenia.

Kwota uzyskane dzięki  Państwa zaangażowaniu to 2681,20 .

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na cele statutowe naszej organizacji.