STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Walne zebranie

17.06. (poniedziałek) zapraszamy na XIII. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – podsumowanie działalności
merytoryczno -finansowej organizacji za rok 2018 oraz wytyczenie kierunków pracy na rok 2019.
Spotkanie odbędzie się o godz. 12.30 w pierwszym terminie (lub o godz. 13.30 w drugim terminie), 

w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, przy ul. Astronautów 17.